نوشته‌های مرتبط با: مهارت حل مسئله

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «مهارت حل مسئله» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

حلقه هوش رنگین کمان

در حلقه هوش رنگین کمان کودک یاد می‌گیرد بر اساس آزمون و خطا، مسئله را حل کند. کودک بارها حلقه‌ها را روی هم می‌چیند تا در نهایت ترتیب حلقه‌ها را پیدا کند. این کار به کودک کمک می‌کند مهارت حل مسئله را تمرین کند.

حلقه هوش رنگین کمان

آموزش مهارت حل مسئله به کودکان

مهارت حل مسئله، بنیاد تمام زمینه‌های دانش مانند ریاضیات، علوم و هنر است. چه کودک خردسالی که می‌خواهد بیابد لکه خیس فرش از چه چیزی ساخته شده و چه دانشمندی که می‌خواهد درمانی برای سرطان کشف کند، هر دو یک فرایند یکسان تفکر و حل مسئله را به کار می‌گیرند. از طریق یادگیری حل مسئله است که کودکان مهارت‌های فکری‌شان را می‌سازند. همچنین آموزش مهارت حل مسئله به کودکان باعث افزایش توانمندیهای عاطفی، اجتماعی، بدنی، زیباشناسی و اخلاقی آن‌ها می‌شود.

آموزش مهارت حل مسئله به کودکان

عضویت در کانال تلگرام