نوشته‌های مرتبط با: الگوی رجیو امیلیا

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «الگوی رجیو امیلیا» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

مبانی نظری و روانشناختی الگوی رجیو امیلیا

مالاگازی معتقد است مهم‌ترین اصل در انتخاب روش تعلیم و تربیت این است که نباید اسیر امور قطعی و مسلم بود. برنامه درسی رویکرد رجیو، برنامه در حال تکوین و پیش رونده است. در مراکز رجیو برنامه ریزی تحصیلی واحدهای مشخص و از پیش تعیین شده وجود ندارد و به جای آن برنامعه ای قابل انعطاف و متناسب با علایق و نظرات کودکان استفاده می‌شود. برنامه ای در قالب پروژه‌ها که به تدریج شکل می‌گیرد و کامل می‌شود.

مبانی نظری و روانشناختی الگوی رجیو امیلیا

عضویت در کانال تلگرام