مهارت های مطالعه برای امتحانات

 مهارت‌های افزایش یادگیری در فصل امتحان

امتحان را همه ما به خوبی می‌شناسیم و با تمام وجود آن را لمس و احساس کرده‌ایم و درباره آن کوله باری از خاطرات تلخ و شیرین به همراه داریم. فصل آزمون ها فرا رسید، فصلی که نیازمند به کارگیری یک برنامه ریزی منسجم و مجددانه است. چون برنامه ریزی روش نظام دار انجام امور است و بدون به کارگیری آن، اهداف حاصل نمی‌گردد. در حالت فقدان برنامه، به روزمرگی دچار خواهیم شد و با انجام مطالعات پراکنده انگیزه‌های خود را ضعیف می‌سازیم که محصول آن اضطراب و نگرانی‌هاست.

نوشته : editor5 /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام