کودک و حافظه‌ی شنیداری

رهنمودهایی برای بلند خوانی با کودکان در آستانه ی نوجوانی

خواندن را فرایندی همراه با احساس امنیت و آرامش بدانند. درباره ی زبان و واژگان بیاموزند. مهارت های شنیداری خود را تقویت کنند. دایره ی واژگان شان را گسترش دهند. در باره ی شخصیت ها، فضاسازی ها و طرح داستان حرف بزنند و آن را با زندگی خود ارتباط دهند. در زمینه ی موضوعات گوناگون اطلاعات به دست بیاورند. در رابطه با مسائل و رفتارهای اخلاقی و اجتماعی تفکر و کنکاش کنند. تبدیل به خوانندگانی ماهر و مستقل شوند. تحریک و تشویق شوند تا خود شروع به خواندن کنند. دریابند که کدام نویسنده یا سبک نوشتاری را بیشتر دوست دارند.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام