راز نقاشی کودکان

نقاشی کودک ابزاری برای فهم درونیات

نقاشی، یکی از فعالیت‌های پیچیده کودکان بوده و تا اندازه ای نمایشگر ادراکات و احساسات آن می‌باشد. از دیدگاه متفکرین، نقاشی چیزی در حد فاصل بازی و تصویر ذهنی است که کودک به واسطه آن دنیای واقعی خود را بازنمایی می‌کند. نقاشی کودک یک پیام است و به کمک آن، چیزی را که نمی‌تواند به لفظ درآورد به ما انتقال می‌دهد. 

نوشته : editor5 /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام