پارک ترافیک

مشق ترافیکی کودکان

کودکان امروز، مردان و زنان آینده هستند؛ همان‌هایی که باید پشت فرمان خودروهای آینده بنشینند و در خیابان‌ها و بزرگراه‌های شهرمان حرکت کنند؛ همان‌هایی که باید به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بگذارند و بدانند ترافیک یعنی چه و چگونه باید با آن برخورد کرد. اما آیا با روش‌هایی که برخی در زندگی ترافیکی خود در پیش گرفته‌اند، فرزندان مجالی برای آموزش ترافیک خواهند یافت؟ فراموش نکنید که نخستین کانون آموزشی برای کودکان، خانواده است. بزرگ‌ترها با رفتارهای خود بهترین مربی و معلم در این زمینه هستند. چگونه می‌شود انتظار داشت که یک کودک بدون آموزش‌های نخستین، مراحل بعدی را هم بیاموزد؟

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام