کودک و عبور ایمن

آنچه والدین باید برای پیشگیری از تصادفات ،‌ به کودکان خود بیاموزند

آنچه که باید به کودکان و نوجوانان آموخته و همواره یادآوری شود، این است که برای حرکت در خیابان، تنها مجاز به حرکت از داخل پیاده‌رو هستند و نباید یکباره به وسط خیابان بدوند. آنچه که باید به کودکان و نوجوانان آموخته و همواره یادآوری شود، این است که برای حرکت در خیابان، تنها مجاز به حرکت از داخل پیاده‌رو هستند و نباید یکباره به وسط خیابان بدوند. برای عبور از خیابان، در جایی که پل هوایی یا زیرگذر، موجود است حتماً از آن استفاده کنند و مجاز به رد شدن از عرض خیابان نیستند.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام