الگوپذیری کودکان

آغاز جامعه پذیری با ورود به مهدکودک
امروزه با تغییر سبک زندگی و حضور فعال تر مادران در فعالیت‌های اجتماعی، نقش سایر محیط‌های اجتماعی نظیر مهد کودک و آمادگی در انتقال هنجارها و الگودهی صحیح به فرزندان، کمتر از خانواده نیست. در واقع در شرایط کنونی، کارکرد و نقش اینگونه مراکز نسبت به گذشته، پر رنگ تر شده تا جایی که به گفته روانشناسان و کارشناسان امور تربیتی، اینگونه محیط‌های اجتماعی، نه فقط صرفاً مکانی برای نگهداری کودکان نیستند بلکه مهم‌ترین محیط برای جامعه پذیری و تعلیم و تربیت بچه‌ها هستند.
نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام