نقش‌های تربیتی مهد کودک

جایگاه آموزشی و تربیتی مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی

آموزش‌ها و فعالیت‌های یادگیری در دوره پیش از دبستان و مهد کودک، اغلب فرآیند محور هستند و بر نتیجه تاکید ندارند، به عبارتی در آموزش به این مسئله نباید بیش از حد توجه شود که آیا بچه تمام شعر را حفظ کرده است یا نه، همین که در فرآیند یادگیری مشارکت می‌کند و بخشی از یک سوره قرآن یا شعر را می‌خواند، یا در یک فعالیت یا بازی دسته جمعی شرکت می‌کند باید مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه قبل از اینکه فعالیت‌های فردی مهم باشد، فعالیت‌های جمعی در وهله اول قرار دارد. اجتماعی کردن کودکان یکی از اهداف بسیار مهم دوره پیش دبستانی است. به عقیده صاحبنظران فعالیت‌های دوره پیش دبستانی باید بیشتر رویکرد اجتماعی داشته باشند در نتیجه توقع انجام کارها توسط کودک به تنهایی، انتظار نامعقولی از اوست.

نوشته : editor5 /
تعداد دیدگاه: ۰ /
آغاز جامعه پذیری با ورود به مهدکودک
امروزه با تغییر سبک زندگی و حضور فعال تر مادران در فعالیت‌های اجتماعی، نقش سایر محیط‌های اجتماعی نظیر مهد کودک و آمادگی در انتقال هنجارها و الگودهی صحیح به فرزندان، کمتر از خانواده نیست. در واقع در شرایط کنونی، کارکرد و نقش اینگونه مراکز نسبت به گذشته، پر رنگ تر شده تا جایی که به گفته روانشناسان و کارشناسان امور تربیتی، اینگونه محیط‌های اجتماعی، نه فقط صرفاً مکانی برای نگهداری کودکان نیستند بلکه مهم‌ترین محیط برای جامعه پذیری و تعلیم و تربیت بچه‌ها هستند.
نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام