نوشته‌های مرتبط با: آموزش مفهوم مساوی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «آموزش مفهوم مساوی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

آموزش مفاهیم به کودکان، مهارت ۳: مفاهیم

یکی دیگر از پیش نیازهای یادگیری در کودکان درک مفاهیم است. درک و فهم مفاهیم مختلف می‌تواند اساس بسیاری از آموزش‌ها و یادگیری‌های بعدی قرار گیرد.

فعالیت‌هایی برای آموزش مفاهیم

کوچک، بزرگ و مساوی

آموزش مفاهیم به کودکان، مهارت ۳: مفاهیم

عضویت در کانال تلگرام