پیمان نامه حقوق کودکان

اکنون زمانی است که شاید بیشتر از هر وقت دیگری برای رسیدن به جامعه سالم، در همه کشورهای دنیا، تلاش گسترده ای در جریان است.

البته نظرهای گوناگونی در تعریف جامعه سالم وجود دارد. درست مانند کلمه فرهنگ که معانی بسيار گوناگون در مورد آن ذکر شده است. با وجود این، بعضی ویژگی ها در تمام این تعاریف به چشم می خورد. به طور مثال، سلامت افراد از نظر روانی یکی از مقوله هایی است که در همه جوامع به آن توجه می شود: چون وجود روان سالم به نوعی تضمین کننده سلامت جامعه است.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام