ویژگی‌های تکاملی در دوره نوباوگی: آغاز بزرگسالی در میانه کودکی

ویژگی‌های تکاملی در دوره نوباوگی: آغاز بزرگسالی در میانه کودکی

سن مدرسه بخشی از زندگی است که از شش سالگی شروع شده و تا تقریباً ۱۲ سالگی طول می‌کشد. این سالیان اغلب به سن مدرسه معروف است. این مرحله با ورود به فضای وسیع تر که همان مدرسه است، شروع می‌شود که اثر مهمی در تکامل و ارتباطات دارد. زمانی که کودکان به سال ششم زندگی خود می‌رسند، باید یاد گرفته باشند که به دیگران اعتماد کنند و همچنین حس استقلال و ابتکار در آنان پرورش یافته باشد.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام