غلبه بر احساس گناه

غلبه بر احساس گناه / آشنايي با ويژگی هاي تكاملی در دوره خردسالی

۳ تا ۶ سالگی سنین خردسالی است. در دوره خردسالی مجموعه دستاوردهای زیستی، روانی، اجتماعی و شناختی، کودک را برای ورود به مدرسه آماده می‌کند. دستاوردهای موفق دوره‌های قبلی رشد و تکامل به پیشرفت بهتر کودک خردسال کمک می‌کند. طبق نظر اریکسون وظیفه مهم روانی- اجتماعی کودک در این مرحله دستیابی به حسن ابتکار همراه با غلبه بر احساس گناه است. 

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام