دانش آموزان و کتابخوانی

لاورا جی کالکر، دکترای آموزش

به باور جی راید لیون، رئیس پیشین شاخه ی پرورش و رفتار کودک مؤسسه ی ملی بهداشت امریکا: "اگر در امریکا زندگی کنید و خواندن ندانید، به احتمال نزدیک به یقین نخواهید توانست در زندگی به جایی برسید."

 این گفته با تمام نگران کنندگی‌اش، در بیشتر موارد سرنوشت محتوم کودکان ناتوانی است که قادر به خواندن نیستند. خواندن، پایه ی تمام مهارت‌ های آموزشی دیگر است. بدون توانایی خواندن، کودکان نخواهند توانست آواها را بشناسند یا بنویسند. علوم تجربی، علوم اجتماعی، ریاضیات و فناوری نیز به همین ترتیب غیر قابل درک خواهند بود. بیشتر کودکان با اشتیاق و امید بسیار به مدرسه پا می‌گذارند. ناتوانی در خواندن، به هیچ رو خوشایند کودک نیست. مایه ی شرمندگی است که هر بار آموزگار از ما می‌خواهد متنی را بخوانیم، سر هر کلمه لکنت پیدا کنیم. تکرار هر روزه ی این اتفاق کودک را دچار سرافکندگی می‌كند و تمام لذت یادگیری را از بین می‌برد. بیشتر کودکان در چنین وضعیتی خود را شکست خورده می‌ یابند. در سنین خیلی کم، این موضوع ممکن است آغاز حرکت مارپیچی رو به پایین باشد. به جای اشتیاق به خواندن، کودک به تلاش برای فرار از آن برانگیخته می‌شود و همه می‌دانیم که بدون تمرین و انگیزه‌ ی مثبت، مهارت‌ های خواندن پیشرفت نخواهند کرد.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
پنج کلید یادگیری درست خواندن

یادگیری خواندن، فرآیندی طولانی است که مستلزم کسب مهارت‌هایی است. برای تبدیل شدن به کتابخوانی ماهر، کودک باید بیاموزد:

  • به خوبی سخن بگوید و در گفت وگوها شرکت کند.
  • داستان‌هایی را که بلندخوانی می‌شوند، دریابد و بتواند بازگو کند.
  • حروف الفبا را بشناسد و نام آن ها را بگوید.
  • آواهای زبان گفتاری را بازشناسد.
  • میان آواها و حروف ارتباط برقرار کند.
  • زیاد بخواند تا بتواند واژگان را به آسانی و به طور خودکار بازشناسد.
  • بخواند و واژگان جدید را به کار بَرد.
  • آنچه را می‌خواند، دریابد.
نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /

اکنون زمانی است که شاید بیشتر از هر وقت دیگری برای رسیدن به جامعه سالم، در همه کشورهای دنیا، تلاش گسترده ای در جریان است.

البته نظرهای گوناگونی در تعریف جامعه سالم وجود دارد. درست مانند کلمه فرهنگ که معانی بسيار گوناگون در مورد آن ذکر شده است. با وجود این، بعضی ویژگی ها در تمام این تعاریف به چشم می خورد. به طور مثال، سلامت افراد از نظر روانی یکی از مقوله هایی است که در همه جوامع به آن توجه می شود: چون وجود روان سالم به نوعی تضمین کننده سلامت جامعه است.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام