آموزش مفاهیم به کودکان، مفاهیم مربوط به محیط فیزیکی

آموزش مفاهیم به کودکان، مفاهیم مربوط به محیط فیزیکی

آب

پروژهٔ اول: آب در زمین

در این پروژه کودک با آب آشنا می‌شود و با او در این مورد گفت و گو می‌کنیم.کودک باید بداند همه جانداران به آب نیازمندند. آبی که انسان برای مصارف خوراکی استفاده می‌کند باید تصفیه شده و بدون میکروب باشد.

صحبت راجع به حیوانات آبزی

موارد استفاده از آب

چرا باید در مصرف آب صرفه جویی کرد؟

آب چه گونه به وجود می‌آید؟

چرخه آب چیست؟

گرمای خورشید

آب رودخانه‌ها و دریاچه‌ها ---- تبدیل به بخار ----- ابر ----- سرما ------ باران ----- آب رودخانه‌ها و ...

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام