کودکان و استفاده تلویزیون

در خانه محیط مناسبی برای مطالعه ایجاد کنید

والدین و دیگر اعضای خانواده باید در دوران مدرسه در كتاب خواندن كودكان مشاركت كنند. مدارس به مشاركت والدین در پیشرفت دانش آموزان اهمیت می دهند و به طور فزاینده ای آن ها را تشویق می كنند كه نقش فعال تری در این زمینه ایفا كنند. موارد زیر اشاره به برخی نكات ساده دارد كه والدین با استفاده از آن ها می توانند محیطی سالم برای مطالعه فراهم كنند.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /
تاثیر مشاهده ی خشونت در رسانه‌ها بر کودکان

مطالعات تازه، به بررسی تاثیر رسانه‌های جدید بر رفتار کودکان پرداخته اند. کریگ اندرسون و براد بوشمان از دانشگاه ایالتی آیوا، تحقیقات مفصلی در زمینه بازی‌های کامپیوتری انجام داده‌اند. در سال ۲۰۰۱، آن ها گزارش کردند که کودکان و نوجوانانی که حتی برای یک دوره زمانی کوتاه به بازی‌های کامپیوتری خشن می‌پردازند، تمایل بیشتری به پرخاشگری در دنیای واقعی دارند؛ افزون بر این، این بازی ها هم برکودکان پرخاشگر و هم بر کودکان غیر پرخاشگر، تاثیرات نامطلوبی می گذارند.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام