کودک و دامپروری

کودکان بعد از سن ۳ سالگی بازی با حیوانات را یاد می‌گیرند و به عقیده دانشمندان حوزه تکامل روانشناسی، کودکان براساس تکامل دیرینه شناسانه خود بازی‌ها را به مرور یاد می‌گیرند. انسان‌های نخستین پس از کشف آهن به کار دامداری و کشاورزی مشغول شدند. براین اساس دانشمندان معتقدند ما بخشی از فعالیت‌های تکاملی اجدادمان را به ارث برده و در دوران کودکی آن را بازنمایی می‌کنیم. هنگامی که کودک با سنگ یا قاشق روی قابلمه می زند و از این بازی احساس لذت می‌کند در واقع او بازی تکاملی را آغاز کرده و این بازی مربوط به دوران پارینه سنگی و عصر کشف آهن است. همین طور که کودک بزرگ‌تر می‌شود نوع بازی او نیز تغییر کرده و به مراقبت از حیوانات و نگهداری آن‌ها علاقه پیدا می‌کند. به عقیده متخصصان این رفتار کودک مربوط به عصر دامپروری انسان بوده است بنابراین در این سن کودکان به بازی با جوجه یا بره و گوسفند و ... علاقه پیدا می‌کنند.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام