برخوردهای منفی با کودکان

ترس‌های پنهان از واژه‌های مه گرفته

دکتر وثوق توجه والدین به ادبیات گفتاری را اصلی مهم در تربیت جامعه ای سالم دانست. ذهن کودکان از بدو تولد بسیار هوشمندانه تمام نکات محیط اطراف را شناسایی می‌کند. با رشد کودک و رسیدن او به مراحل جدید در زندگی با محیط پیرامون خود بیشتر آشنا شده و از واقعیت‌ها درک بهتری پیدا می‌کند. بهترین الگوهای رفتاری کودکان از همان آغاز، والدین هستند. آن‌ها از رفتار، طرز صحبت و... والدین خود مسائل تربیتی را می‌آموزند.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام