اعتمادسازی بين والدين و فرزند

كودكان را با هم مقايسه نكنيد

والدین باید نکات مثبت فرزند اعم از رفتار، گفتار و تحصیل را تکرار کنند و از تاکید بر جنبه‌های منفی کودک به شدت پرهیزکنند. درمورد بایدهای تربیتی به کودک باید به چند نکته توجه داشت. احترام گذاشتن به کودک به معنای پذیرفتن گفتار صحیح، مشورت گرفتن از او درحد توان ذهنی، نظرخواهی واحترام به فکر و نظر کودک و صحبت کردن با کودک با لحن مؤدبانه از نکات مثبت بایدهای تربیتی است. 

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام