احساس درماندگي

افسردگي در كودكان را جدي بگيريم

افسردگي يك بيماري رواني است كه گاهي كودكان را تحت تاثير قرار مي دهد و باعث مي شود كه آنها براي يك دوره زماني طولاني احساس غم، عصبانيت و ناكامي كنند. در گذشته، متخصصان بر اين باور نبودند كه كودكان نيز ممكن است دچار افسردگي شوند، اما كودكان نيز به هيچ وجه در برابر عواطف شديد و حوادث تنش زا كه ممكن است به افسردگي منجر شود، مصون نيستند.بنابراين افسردگي به درجات متفاوت نيز در بين كودكان پسر و دختر به نسبت برابر،بسيار شايع است. شيوع افسردگي در سنين پيش از مدرسه سه دهم درصد ودر ميان كودكان 6 تا 12 ساله در حدود دو تا شش درصد است. 

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام