سلامت روانی

به كودكان اعتماد به نفس بدهيد تا روحشان سالم شود

اعتماد به نفس از مهمترين حالات عاطفي است كه نقش فوق العاده ای در رشد شخصيت كودكان دارد. اين امر وراثتي نبوده بلكه به صورت اكتسابی و خصوصا از طريق رفتار والدين در فرزندان ايجاد مي شود. روانشناسان و علمای اخلاق آن را اساس تامين سلامت رواني وامكان كسب كمال و آرامش انسان ها ذكر كرده اند و علت بسياری از رفتارهای آسيب زای فرزندان در خانه و مدرسه مانند پرخاشگری، اضطراب، بزهكاری، مصرف سيگار، افت تحصيلی و مواردی نظير آن را در كمبود اعتماد به نفس كودک مي دانند. 

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام