نشان دادن ارزش راست گفتن

وقتی مامان دروغ گفت...

همه انسان‌ها در محدوده ای برابر پا به عرصه وجود می‌گذارند. هیچکس از کودکی دروغگو به دنیا نیامده است. همه انسان‌ها راه فکر کردن و توجیه اعمال خویش را از دیگران آموخته و تکامل یافته‌اند. درستی یا نادرستی از طریق کلمات و اعمال دیگران به ما القا می‌شود و ما این کلمات و اعمال را در ذهنیات خود تلفیق کرده، سرانجام شخصیت خود را شکل می‌دهیم. راستی شما فکر می‌کنید که این گونه توجیهات استادانه چگونه توسط بعضی از جوانان ونوجوانان بیان می‌شوند؟ 

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام