بازی کردن با تلفن همراه

دود رایانه در چشم بچه‌ها

احساس خستگی مفرط و سردرد از جمله مشکلاتی است که در اثر بازی کردن با تلفن همراه و رایانه برای کودکان ایجاد می‌شود. این روزها دیگر خیلی عجیب نیست اگر بچه‌هایی را ببینیم که ساعت‌ها مقابل تلویزیون یا رایانه می‌نشینند و مشغول بازی می‌شوند بدون این که کار دیگری انجام دهند، سرشان را برگردانند و حتی پلک بزنند .آن‌ها طوری محو بازی می‌شوند که انگار هیچ موضوع مهم دیگری در اطرافشان وجود ندارد؛ فقط به صفحه رایانه خیره می‌شوند و ساعت‌ها در دنیایی دیگر زندگی می‌کنند؛ دنیایی پر از هیجان و سراسر رنگ و سرعت و گاهی خشونت.

دود رایانه در چشم بچه‌ها

عضویت در کانال تلگرام