پرورش روحیه کاوشگری

کودکان به کاوش و جست و جو نیاز دارند

علم بدون پژوهش بی معناست و بسیاری فیلسوفان بر پایه پژوهش‌های مختلف از تولید علم صحبت می‌کنند. این مسئله از ضرورت‌های تحول نیز شمرده می‌شود به گونه‌ای که تحقیق در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زمینه برداشت گام‌های بلند را در عرصه‌های دیگر فراهم می‌کند.  دکتر نادر رازقی، جامعه شناس، پیشرفت علم را ملاک برتری دانسته و می‌گوید: دانش و پژوهش در سطوح مختلف فردی و اجتماعی موجب تمایز افراد می‌شود. دیده شده انسان‌هایی با علم و دانایی بیشتر، پیشرفت سریع‌تری در زندگی‌شان داشته و کشورهای با تحقیقات فراتر و بالطبع اطلاعات گسترده‌تر، تواناتر شمرده می‌شوند و به همین دلیل در عرصه‌های مختلف قدرت ابراز وجود بیشتری دارند. 

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام