حقوق خردسالان

حقوق کودکان خردسال

 

کوکان ۰ تا ۳ سال:

  • محافظت از خطر فیزیکی،
  • تغذیه مناسب و مراقبت های بهداشتی کافی،
  • ایمن سازی مناسب،
  • بزرگسالی که با او دلبستگی پیدا کند،
نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام