طبقـــــه بندی‌های بــــازی

روانشناسی بازی

بازی فعالیتی غیر جدی و تفریح و فرار از تنهایی است که کودک یا حتی نوجوان از خود نشان می‌دهد بازی مختص یک دوره از زندگی نمی‌باشد بازی برای سنین مختلف فرد ممکن است معنی و مفهوم و ارزش و اهمیت خاص مهمی داشته باشد. با توجه به معنی و مفهوم آلپورت یعنی فرد سالم کسی است که بتواند فعالانه کار کند، بازی کند و دوست بدارد. آیا این فعالیت‌ها در هر شرایطی به وجود می‌آید با بررسی چند مود از شرایط بازی به این پرسش پاسخ خواهیم داد.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام