معلم ورزش

 کمبود معلم ورزش و دانش آموزان چاق و بی تحرک

سرپرست اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش سرانه فضای ورزشی موجود مدارس کشور را حدود ۳۲ سانتی متر مربع اعلام کرده است. اگر این میزان را با رقم استاندارد جهانی که دو متر مربع است مقایسه کنیم به نتایج جالبی نمی‌رسیم. ولی اگر بدانیم که در آبان ماه سال ۸۶ این سرانه در کشور تنها ۱۸ سانتی متر مربع بوده می‌توانیم تاحدودی هم به خودمان امید بدهیم. البته سرانه فضاهای ورزشی در کشور بر اساس برنامه چهارم توسعه باید در پایان سال ۸۸ به یک متر مربع می‌رسیده، که به هرحال واضح است دستیابی به چنین هدفی غیرممکن است. 

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام