مکیدن شست دست

روح کودکم بیمار است

احتمال دارد عواملی از جمله رفتار والدین- بی ثباتی و یا تناقض- مشکلات خانوادگی یا زناشویی، آزار کودکان یا سهل انگاری نسبت به آن‌ها، اغماض بیش از حد، بیماری، مصدومیت، جدایی و محرومیت موجب این بی نظمی‌ها شود. مشکلات کودکان غالباً بیشتر از یک عامل دارد و ممکن است مسائلی مثل رده سنی، خلق و خو، تقلید و توانایی هماهنگی در میان خانواده و طبیعت و مدت استرس بر اشکال آن تأثیر بگذارد. 

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام