طراحی زمینهای آموزشی

طراحی زمین های آموزشی برای کودکان

محیط‌های آموزشی به ندرت فرصتهایی را برای کشف و تجربیات عملی برای کودکان فراهم می‌آورد و آموزش عمدتاً در محیط داخلی و فضایی بسته به نام کلاس درس انجام می‌گیرد. تعلیم و تربیت یعنی فراهم کردن زمینه‌ها و عوامل شکوفایی استعدادهای انسانی در جهت رسیدن به هدف مطلوب با استفاده از برنامه ریزی سنجیده و حساب شده. آموزش مستقیم کودکان یعنی آموزش در جهت هدفی خاص، که طی آن کودک باید مفهومی معین را یاد گرفته، ارتباط آن را با مفاهیم قبلی ذهن خود پیدا کند و در حل مشکلات خود از آن بهره گیرد. در آموزش غیر مستقیم هدف وسعت پیدا می‌کند و مفاهیم متعدد و گوناگون می‌شوند، کودک هر قدر که بخواهد و بتواند کشف می‌کند و یاد می‌گیرد، محدوده‌ای برای او تعیین نمی‌شود و آموزش برای کودک جنبه بازی و سرگرمی پیدا می‌کند.

نوشته : editor5 /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام