کودک و نرفتن به مدرسه

چطور ترس کودکان از مدرسه را از بین ببریم؟

احساس هیجان و یا کمی نگران بودن در روزهای آغازین مدرسه امری طبیعی است که در اکثر دانش‌آموزان وجود دارد اما اگر این هیجان یا نگرانی به چنان ترسی تبدیل شود که کودک با تمارض یا دچار شدن واقعی به بیماری و یا فرار از مدرسه و... سعی در بیان وحشت خود داشته باشد، والدین باید دست‌به‌کار شده و به اوکمک کنند.  البته این مسئله بیشتر در کودکان مقطع دبستان که ترس از جدایی از والدین در آن‌ها وجود دارد، مشاهده می‌شود ولی اگر این ترس در مقاطع بالاتر در دانش‌آموزی دیده شود، عمدتاً به طرز برخورد کادر مدرسه و معلمان برمی‌گردد.

چطور ترس کودکان از مدرسه را از بین ببریم؟

عضویت در کانال تلگرام