حسادت و کینه توزی میان کودکان

دلایل و راه حل‌های حسادت‌های کودکانه

همه خواهر و برادرها با هم دعوا، بگو و مگو و پشت سر هم بدگویی می‌کنند، همدیگر را مسخره می‌کنند، اذیت می‌کنند و... اما راه‌های ساده ای وجود دارد که می‌توان از حسادت میان آن‌ها جلوگیری کرد.اگر دیدید یکی از فرزندانتان رفتارش تغییر کرده و نسبت به خواهر و برادرش حسادت می‌کند، ممکن است دلیل این رفتارها به خاطر اعمال و رفتار نامناسب شما باشد.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام