آموزش فلسفه به کودکان و آموزش سنتی اندیشیدن کودکان و نوجوانان و آموزش سنتی به کودکان و آموزش وپرورش ایران

علیه استبداد نظام آموزشی

سؤالی که ممکن است برای عده زیادی از هموطنان پیش آید این است که هدف اصلی از آموزش فلسفه به کودکان چیست و در صورتی که چنین کاری برای دست اندرکاران آموزش وپرورش ایران به خوبی تفهیم شده باشد آیا چنین آموزشی سابقه در ایران داشته است. سؤال اساسی تر آن است که آیا ما ایرانیان به چنین آموزشی نیاز داریم یا نه؟

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام