کودک و آموزش خواندن

آموزش خواندن به نوزادان و خردسالان، ضرورت یا انحراف؟

محمدهادی محمدی

ارنست شاختل، روان شناس آلمانی (۱۹۰۳-۱۹۷۵) که یکی از غول‌های برجسته در زمینه مطالعات رشد کودک به ویژه در دوره نوزادی و خردسالی است، براین باور است که بزرگسالان می‌خواهند خیلی زود کودکان را اجتماعی یا در چارچوب قواعد و قراردادها جای دهند. کودکان خردسال به طور ذاتی گرایش دارند که هر چیزی را کشف کنند نه این که آن را در چارچوب تعریف‌های بزرگسالانه پذیرا شوند.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام