آموزش خواندن به خردسالان

آموزش خواندن به نوزادان و خردسالان، ضرورت یا انحراف؟

محمدهادی محمدی

ارنست شاختل، روان شناس آلمانی (۱۹۰۳-۱۹۷۵) که یکی از غول‌های برجسته در زمینه مطالعات رشد کودک به ویژه در دوره نوزادی و خردسالی است، براین باور است که بزرگسالان می‌خواهند خیلی زود کودکان را اجتماعی یا در چارچوب قواعد و قراردادها جای دهند. کودکان خردسال به طور ذاتی گرایش دارند که هر چیزی را کشف کنند نه این که آن را در چارچوب تعریف‌های بزرگسالانه پذیرا شوند.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

محمدهادی محمدی
دهه ۱۹۶۰ میلادی در امریکا زمانی بود که شخصی به نام گلن دومن Glenn Doman از یک راه متفاوت به آنچه به گفته خود او کشف بزرگ در آموزش خواندن با کودکان زیر سه سال بود، دست یافت. در این سال‌ها او و همکارش کارل دیله کاتو Carl Delacato نهادی را به نام The Institutes for The Achievement of Human Potential ‪(IAHP)‬ که ترجمه فارسی آن «نهادهایی برای دستیابی به توانایی بالقوه انسانی» می‌شود راه انداخت.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام