نوشته‌های مرتبط با: کودک کنجکاو

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودک کنجکاو» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

کنجکاوی کودکان را هدایت کنید!

کنجکاوی کودکان را هدایت کنید!

برای این‌که عقلانیت و منطق در کودک، شکل بگیرد؛ لازم است سؤال بپرسد. وقتی کودک، سؤال نپرسد؛ دنیای پیرامونش را هم نمی‌تواند خوب بشناسد؛ منطق و عقلانیتش هم درست شکل نمی‌گیرد و فکرش، خلاق و نقاد نمی‌شود.اگر ما به عنوان بزرگ‌تر کودک، به اصول واکنش‌دهی به کنجکاوی او، درست عمل کنیم؛ کنجکاوی کودک نتیجه منفی ندارد. برای مثال، وقتی کودک در مورد مسایلی که احتمال خطرآفرینی دارند؛ سؤال می‌کند؛ باید قوانین مربوط به استفاده از آن وسایل و نحوه استفاده از آن را در شرایط مناسب، برای وی توضیح دهیم.

عضویت در کانال تلگرام