اسباب بازی های گران قیمت

کودکانی که دائم باج می گیرند

باجگیران کوچک شوق داشتن اسباب بازی های گران قیمت را بصورت وسوسه انگیزی از طریق رسانه ها در بچه ها ایجاد می کنند بطوریکه بچه با دهان باز به آن‌ها نگاه کرده و شیفته و فریفته آنها می شود بطوریکه بعد از پنج دقیقه شروع به بهانه گیری کرده و سرانجام پدر بیچاره را مجبور به خرید می کنند.

نوشته : editor4 /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام