تکامل نیروی تخیل

رشد هیجانی در دوران کودکی

به عقیده واتسون (Watson) هیجان‌های کودک با محبت و ترس و خشم آغاز می شوند، سپس سایر هیجان‌ها از آنها سرچشمه می گیرند و زندگی کودک و بزرگسال رنگ های هیجانی و عاطفی مختلفی پیدا می کند. هیجان‌های سه گانه نخستین به صورت واکنش هایی به ۱ عده محرک‌های معین آشکار می شوند. چنانکه ترس کودک از واکنش او به صداهای بلند یا احساس سقوط از جای بلند پیدا می شود.

 

نوشته : editor4 /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام