نوشته‌های مرتبط با: فرارهای كودكانه

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «فرارهای كودكانه» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

فرارهای كودكانه یا كشف استقلال!

کودک نوپایتان را از ماشین روی زمین پیاده رو می‌گذارید و رویتان را یک لحظه بر می‌گردانید تا کالسکه‌اش را از داخل ماشین بردارید که می‌بینید مانند جت می‌دود و از شما دور می‌شود. شما با او چه می‌کنید؟ او را دعوا می‌کنید، سرش داد می‌زنید و یا می‌خندید و با او دنبال بازی می‌کنید؟ شما فکر می‌کنید با این کودک باید چگونه برخورد کرد؟

فرارهای كودكانه یا كشف استقلال!

عضویت در کانال تلگرام