کودکان و زیبایی شناختی

کودکان هنگامی به وسیله ی کتاب های تصویری برانگیخته می شوند که خود نیز تصویر هایی بکشند و به ارزش وسایل هنری که در کتاب های تصویری استفاده می شود، پی ببرند. البته برخی از تکنیک های هنری برای بچه های کوچک بسیار پیچیده است.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام