ایمینی فضای مدارس

ضوابط و استانداردهای کلی طراحی معماری فضاهای آموزشی

درهای فضاهای آموزشی باید طوری نصب شوند که جهت بازشوی آنها به طرف خارج باشد. در فضای پلکان‌ها حداقل به اندازه یک پاگرد محل نصب در باید تا اولین پله فاصله داشته باشد.

 

نوشته : editor2 /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام