کودک و دوستی

تقویت مهارت‌های اجتماعی بچه‌ها در تابستان

کودکان همه یکسان نیستند. بعضی از آن‌ها اوقات فراغت خویش را در طول تابستان به بازی و فعالیت با دوستان خود در بیرون از خانه می‌پردازند، متأسفانه بعضی دیگر در برقراری ارتباط با بچه‌های دیگر با مشکل مواجه هستند و در نتیجه با فرا رسیدن فصل پائیز و سال تحصیلی جدید دوستان بسیار کمی دارند. برای آن‌ها فصل تابستان بسیار طولانی و کسل کننده است. البته شما می‌توانید از فرصت تابستان به‌خوبی استفاده کنید و زمینه را برای برقراری ارتباط با دیگر بچه‌ها در فرزند خود ایجاد کنید. فرِد فرانکل استاد روانپزشکی و علوم رفتاری در دانشگاه کالیفرنیا، می‌گوید «تابستان یک فرصت طلایی است.»

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /
دوستی‌های گمشده

افراد وقتی از سن کم، دوران کودکی خود را در محله یا مدرسه ای می‌گذرانند که دوستان زیادی دارند به بودن در کنار آن‌ها عادت می‌کنند و از لحاظ فکری و عقاید با یکدیگر همدل و همفکر می‌شوند. به تدریج تضادها و اختلاف سلایق در آن‌ها کمرنگ تر می‌شود تا جایی که فکر جدایی و دور شدن از دوستان در محله و همکلاسی‌ها در مدرسه آن‌ها را آزار می‌دهد.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام