نوشته‌های مرتبط با: ویژگی های مکان های آموزشی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «ویژگی های مکان های آموزشی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

استاندارد های طراحی مدرسه

استاندارد های طراحی مدرسه

محلی که برای طراحی مدرسه و احداث در نظر گرفته می شود باید ضمن نزدیک بودن به مسیر وسایل نقلیه عمومی، ازکارخانجات، خطوط راه آهن و شاهراه‌ها، بیمارستان، گورستان، کشتارگاه، دامداری، مرغداری، دباغ خانه، محل انباشتن زباله و کود، مراکز پر سر و صدا و پر رفت و آمد و سایر مراکزی که به نحوی ممکن است ایجاد مزاحمت، دود، بو، گرد و غبار و سر و صدا نماید، دور باشد.

عضویت در کانال تلگرام