کودک و خانوداه

کـودکان قربانیان جنگ‌های بعد از طلاق

شاید هیچگاه تصور نمی‌کرد که روزی از همسرش؛ کسی که قرار بود شریک زندگی‌اش باشد جدا شود، طلاق و شکست در زندگی رویای وی را با دنیایی از غم به کنج تنهایی کشانده بود. صور می‌کرد با امضای طلاق نامه همه احساسات ناخوشاینـــد و مشــکلات زندگی‌اش پایان می‌یابد اما اینطور نبود. گویی بخشی از هویتش را از دست داده بود. 

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام