نوشته‌های مرتبط با: خويشتندارى در امور جنسى

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «خويشتندارى در امور جنسى» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

تکنيک‌هاى والدين براى پاسخ به سوال‌های جنسى کودکان

تکنيک‌هاى والدين براى پاسخ به سوال‌های جنسى کودکان

حساس بودن والدين نسبت به ويژگی هاى رفتار جنسى کودکان خود و اينکه چگونه و از چه سنى بايد کودک خود را در اين زمينه آگاه کنند تا در کسب هويت جنسى خويش موفق باشند. دکتر قاسم زاده در اين بخش از گفتگو به موقعيتهايى اشاره مى کند که در مواجهه والدين با کودکان و در خصوص رفتارهاى جنسى بايد مورد تأمل و دقت قرار گيرد.

 

عضویت در کانال تلگرام