کودک و برزگسالی

معصومیت از دست رفته

کودکان و نوجوانان این نسل در مقایسه با نسل‌های گذشته زودتر به بلوغ فکری می‌رسند. دلایل آن هم متفاوت است و قرار نیست در این نوشته به آن پرداخته شود. عوامل اجتماعی و آموزشی و قرار گرفتن در معرض رسانه‌های جمعی از مهم‌ترین این عوامل است. در سال‌های اخیر همزمان با بالا رفتن آگاهی عمومی خانواده‌ها از نقش تربیتی خود و رفتار الگوپذیر کودکان حساسیت‌ها نیز پیرامون رفتار والدین با کودک تغییر کرده است. 

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام