نوشته‌های مرتبط با: کودک و خودنمایی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودک و خودنمایی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

دست من که کج نیست

دست من که کج نیست

با دقت تمام گوشه و کنار کیف خود، کشو و کمدها، زیر فرش‌ها و حتی کابینت‌های آشپزخانه را برای چندمین بار زیر و رو می‌کند؛ اما نیست که نیست. او مطمئن است که مبلغی پول در کشو گذاشته بود، ولی حالا هر چه می‌گردد آن را نمی‌یابد. با دیدن اسباب بازی‌ها و سی دی‌های جدید بازی در کمد پسرش، شک او به یقین تبدیل می‌شود. این چندمین بار است که کودک ۱۰ ساله‌اش بدون اجازه از خانه پول برمی دارد.

عضویت در کانال تلگرام