نوشته‌های مرتبط با: دعوای کودکان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «دعوای کودکان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

دعوای کودکان آن ها را آماده روبرویی مشکلات در آینده می کند

خواهر و برادرها از سن کم با نظرات هم مخالفت می کنند که در بسیاری از موارد این مخالفت ها به شکل دعوا ظاهر می شود. به زبان دیگر دعوا، یکی از مزایای داشتن خواهر یا برادر در خانه است. چون چنین کودکی، قبل از ورود به جامعه، خواهر یا برادری داردکه با او اختلاف سلیقه و اختلاف نظر دارد و با درگیری هایی روبرو می شود که باید سعی کند آنها را حل کند.

دعوای کودکان آن ها را آماده روبرویی مشکلات در آینده می کند

عضویت در کانال تلگرام