کتابخانه عمومی کودکان

کتابخانه از مواد،‌ ابعاد، فضاها و رنگ‌هایی سود می‌جوید که رسالت سوادآموزی، آموزشی و اجتماعی آن را برآورده سازد. خدمات کتابخانه‌ای به کودکان با استفاده از فضاهای داخلی تخیل برانگیز و نور انجام خواهد شد. شیشه‌های رنگی، مواد قابل لمس،‌ بافت‌ها وعناصرماندگار معماری، برای ایجاد فضاهای رمز آلودی که ترکیبی از حس کنجکاوی،‌ راحتی و شادی و خوشحالی کودکان و نوجوانان را بر می‌انگیزاند، در معماری و دکور داخلی ااین کتابخانه به کار خواهند رفت.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام