نوشته‌های مرتبط با: استاندارد فضای آموزش

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «استاندارد فضای آموزش» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

ضوابط و استانداردهای کلی طراحی معماری فضاهای آموزشی

ضوابط و استانداردهای کلی طراحی معماری فضاهای آموزشی

درهای فضاهای آموزشی باید طوری نصب شوند که جهت بازشوی آنها به طرف خارج باشد. در فضای پلکان‌ها حداقل به اندازه یک پاگرد محل نصب در باید تا اولین پله فاصله داشته باشد.

 

استاندارد فضای آموزشی

استاندارد فضای آموزشی

آموزش و یادگیری بخش مهمی از زندگی هر انسان است و همه انسان ها در طول زندگانی خود تحت تعلیم و آموزش قرار می گیرند این امر در مقاطع مختلف تحصیلی و در فضاهای گوناگون مانند مهد کودک، دبستان راهنمایی و دبیرستان و .... صورت می گیرد. به لحاظ اینکه فضا و محیطی که در آن به امر آموزش و یادگیری پرداخته می شود تاثیر بسیار مهمی در امر یادگیری دارد دقت در طراحی و ساخت این فضاها باید مورد توجه معماران و برنامه ریزان کشوری قرار گیرد و طراحی اینگونه فضاها به نحو احسن انجام شود.

عضویت در کانال تلگرام