کودکان و والدین

شیوه های صحیح ارتباط با بچه ها

باز نگه داشتن پل ارتباطی میان کودکان و والدین فوق العاده مهم است. ما از کودکانمان می خواهیم تا افکار و احساساتشان را با ما در میان بگذارند، تا بتوانیم آن ها را درک کنیم و در بحران های زندگی به یاری آنها برخیزیم. انتظار داریم به جای آنکه واکنش منفی نشان دهند احساسات خود را به طور مناسبی بیان کنند، به حرف ما گوش کنند و کاری را که از آنها می خواهیم انجام دهند. بچه ها به طور غریزی نمی دانند که چطور باید افکار و احساساتشان را بیان کنند. همچنین به طور خودکار آماده گوش دادن به دستورات و پیروی از آنها نیستند و برای انجام این مسئولیت ها باید آموزش ببینند.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
جایگاه تنبیه در تربیت کودکان

 لازم است در هر خانواده  یک سری اصول کلی و خط قرمزها  براساس هنجارهای آن خانواده وجود داشته باشند والدین بارها در موقعیتی قرار می‌گیرد که کودکشان مرتکب خطایی جدی می‌شود که نیازمند تنبیه و مجازات ا ست و باید روش‌ها و راهکارهایی برای رعایت و اجرای این اصول وآموختن الگوهای رفتاری درست بکار گیری شود.یکی ازاین  روش‌ها  تنبیه  است.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام